Wykaz podręczników 2018/19

Drukuj

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2018/19

Wszystkie podręczniki do zajęć obowiązkowych kupuje szkoła. Do przedmiotu nieobowiązkowego - religia będą obowiązywały podręczniki wg zestawienia poniżej:

Wykaz w formacie pdf wykaz_podręczników_2018-19.pdf

 

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2017/18

Wykaz w formacie pdf wykaz_podręczników_2017-2018.pdf

Wykaz w formacie open document wykaz_podręczników_2017-2018.odt

 

 

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2016/17

Wykaz w formacie pdf files/wykaz_podręczników_2016-2017.pdf

Wykaz w formacie word files/wykaz_podręczników_2016-2017.doc

 

 

Zarządzenie Nr 1/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

z dnia 29 września 2017 roku

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) ustalam w roku szkolnym 2017/18 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta w następujących terminach:

1      Dzień -   30  kwietnia 2018 r.

2      Dzień -   2  maja 2018 r.

3      Dzień -   4 maja 2018 r. 

4      Dzień -   1 czerwca 2018 r.

5      Dzień -   20 czerwca 2018 r. 

6      Dzień -   21 czerwca 2018 r.   

 

/ - / Dyrektor Szkoły Dariusz Ratajczyk

 

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 grudnia 2018

FERIE ZIMOWE

14  - 27 stycznia 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18 - 23  kwietnia 2019

FERIE LETNIE

22 czerwca - 31 sierpnia 2019

 DODATKOWE DNI WOLNE

  • 2 listopada 2018
  • 15 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
  • 16 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  • 17 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - j. angielski
  • 2 maja 2019
  • 31 maja 2019
  • 18 czerwca 2019
  • 19 czerwca 2019