Aktualności

Ewaluacja wewnętrzna

Drukuj

Od kwietnia do czerwca 2021 roku w naszej szkole przeprowadzana będzie ewaluacja wewnętrzna. Przedmiotem badań będą działania wychowawcze szkoły: „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.”

Akcja recyklingowa „Ziemi na Ratunek - III edycja”

Drukuj

Nasza o szkoła wzięła udział w akcji zbierania elektrośmieci w ramach współpracy z Ekoklubem z Wielowsi. Do akcji przyłączyli się również mieszkańcy Ołoboku i Sławina. W ten sposób każdy mógł pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów tj. (zepsute pralki, zamrażalki, telewizory, itp.). Celem tej akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców i uczniów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Realizacja powyższych celów odbyła się poprzez prelekcje, rozmowy, dyskusje w trakcie dorocznej akcji sprzątania odpadów. Odpady były zbierane przez naszych uczniów ich rodziców.

Koordynator akcji: Ilona Mielcarek

 

 

Czytaj więcej: Akcja recyklingowa „Ziemi na Ratunek - III edycja”

Życzenia wielkanocne

Drukuj

Konkurs recytatorski „W krainie zwierząt”

Drukuj

25 marca 2021r w naszym oddziale przedszkolnym odbył się pierwszy konkurs recytatorski. Tematem przewodnim konkursu były zwierzęta. Celem konkursu było wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt, a także integracja dzieci. Na scenie zagościły biedronka, kameleon, pies, żaba, mucha, miś, kotek, dzik i inne zwierzęta. Dzieci recytowały wiersze wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu oraz strojem. 

 

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski „W krainie zwierząt”

Powitanie wiosny w oddziale przedszkolnym

Drukuj

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym oddziale przedszkolny przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja w sali z zimowej na wiosenną. Dzieci uczyły się wiosennego tańca a także piosenek i wierszyków. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.

 

Czytaj więcej: Powitanie wiosny w oddziale przedszkolnym

Lekcja z panią policjantką

Drukuj

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów 24 marca 2021r. odbyło się spotkanie z Panią policjant sierżantem sztabowym Ewą Golińską Jurasz na platformie Teams. Na początku spotkania dzieci były bardzo zainteresowane mundurem naszego gościa, dlatego Pani policjant dokładnie omówiła z jakich części składa się policyjny strój. Uczniowie mogli też zobaczyć wyposażenie policjanta, pistolet i kajdanki.

 

Czytaj więcej: Lekcja z panią policjantką

Spotkanie z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Drukuj

W poniedziałek 22 marca 2021 r. na platformie internetowej Microsoft Teams odbyło się spotkanie warsztatowe uczniów klas IV - VIII z psychologami Poradni Psychologiczo - Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, paniami Martą i Martyną. Panie rozmawiały z dziećmi o sposobach radzenia sobie ze stresem. Chętni uczniowie dzielili się swoimi sposobami na odreagowanie trudnych sytuacji. 

 

Czytaj więcej: Spotkanie z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Co zrobić aby powitać wiosnę, a pożegnać zimę?

Drukuj

To pytanie zadali sobie uczniowie klas młodszych naszej szkoły. Wraz z nastaniem marca dzieci dostrzegły już pierwsze zmiany w przyrodzie, które są zwiastunami przedwiośnia. Uczniowie klasy trzeciej opisali swoje spostrzeżenia i wraz z klasą pierwszą postanowili oficjalnie powitać wiosnę przygotowując część artystyczną, którą przedstawili 19 marca 2021r. Opisane wiosenne spostrzeżenia dzieci wykorzystały jako słowo wstępne. Recytowane wiersze budziły przyrodę do życia, liczne piosenki o tematyce wiosennej budowały radosny klimat.

Czytaj więcej: Co zrobić aby powitać wiosnę, a pożegnać zimę?

Spotkania z reprezentantami szkół ponadpodstawowych

Drukuj

W dniu 4 marca 2021 r. na lekcji doradztwa zawodowego w klasie ósmej, uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu przedstawili w formie prezentacji multimedialnej kierunki kształcenia, jakie oferuje ich szkoła.  Należą do nich: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik reklamy,  profil prawno-policyjny. Uczniowie zaprezentowali także ciekawe filmiki, promujące ich szkolę oraz przybliżyli możliwości, jakie daje ich szkoła po jej ukończeniu, dotyczące zatrudnienia w poszczególnych kierunkach zawodowych, a także dalszego kształcenia. 

Czytaj więcej: Spotkania z reprezentantami szkół ponadpodstawowych

Zajęcia przedszkolaków w bibliotece szkolnej

Drukuj

Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę, a także jednym z ważnych celów naszego oddziału przedszkolnego. U naszych najmłodszych podopiecznych kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką. Mamy świadomość, że wiek przedszkolny jest idealnym okresem rozwoju dziecka, dlatego staramy się wzbudzić w nim zainteresowania literaturą, która pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, wprowadza w świat baśni, uczy zachowań w różnych sytuacjach życiowych. We wtorek 9 marca przedszkolaki wybrały się na zajęcia biblioteczne do naszej szkolnej biblioteki. 

Czytaj więcej: Zajęcia przedszkolaków w bibliotece szkolnej

Wizyta online w Bibliotece Publicznej w Ołoboku

Drukuj

W czwartek 4 marca 2021 r. przedszkolacy z oddziału przedszkolnego spotkali się za pośrednictwem platformy Teams z Panią Klaudią Stawską, która pracuje w Bibliotece Publicznej w Ołoboku. W związku z realizowanym przez dzieci materiałem edukacyjnym o tematyce teatralnej, Pani Klaudia wybrała dla przedszkolaków bajkę kontynuującą ten temat. Systematyczny kontakt dzieci z książką aktywizuje ich rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinno się rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Spotkanie z Panią Klaudią z pewnością zachęciło dzieci do kontaktu z książkami. Dziękujemy za miło spędzony czas.

Czytaj więcej: Wizyta online w Bibliotece Publicznej w Ołoboku

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Drukuj

Zapisy do oddziału przedszkolnego trwają od 22.02.2021 roku do 12.03.2021 roku. W tym okresie należy składać wypełnione wnioski. Wniosek przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w oddziale przedszkolnym codziennie w godzinach 8.00-12.30 lub ze strony internetowej Gminy Sieroszewice, na którym należy dopisać miejsce urodzenia dziecka. Wniosek należy złożyć do 12.03.2021 roku. 

 

Podkategorie

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021

FERIE ZIMOWE

4 - 17 stycznia 2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

1 - 6  kwietnia 2021

FERIE LETNIE

26 czerwca - 31 sierpnia 2021

 DODATKOWE DNI WOLNE

  • 26 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
  • 27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  • 28 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty - j. angielski
  • 2 czerwca 2021
  • 4 czerwca 2021
  • 22 czerwca 2021
  • 23 czerwca 2021
  • 24 czerwca 2021